VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”

Dodano 07 grudnia, 2013   

Żyrardów, 7 grudnia 2013 r.

VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”

W dniu 7 grudnia 2013r w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”. Zgodnie z procedurą prawna oraz statutem Stowarzyszenia zebrani w pierwszej kolejności wybrali Prezydium WZC, Komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Komisję Wniosków, które sprawnie przeprowadzili spotkanie w zakresie sprawozdań i wyborów.
W pierwszej kolejności prezes Zarządu – Mieczysław Gabrylewicz – przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w latach 2011 – 2013.

Do najważniejszych efektów minionej kadencji należało:

1. Realizacja projektu Akademii Aktywny Żyrardowianin.
2. Współpraca ze stowarzyszeniami w ramach skutecznej aplikacji o środki finansowe.
3. Rozpoczęcie przygotowań do wyborów samorządowych w 2014r.
4. Organizacja Wieczornic Obywatelskich.
5. Organizacja wycieczek dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.

W dalszej części spotkania przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie
finansowe i zaproponował udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
Uczestnicy WZC jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za VI
kadencje w latach 2011 – 2013.

W najważniejszej części spotkania dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Do Zarządu wybrani zostali:
1. Mieczysław Gabrylewicz – prezes
2. Andrzej Liszewski – wiceprezes
3. Krystyna Lenarczyk – sekretarz
4. Hanna Kowalkowska – skarbnik
5. Ludwik Kuciński – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
1. Zbigniew Nowicki – przewodniczący
2. Irena Marta Burza – członek
3. Hanna Błażejczyk – członek

Spotkanie zakończyło się po wyczerpaniu porządku obrad.

^ Powrót na górę