Władze

20 stycznia 2018r. w Stowarzyszeniu „Wspólnota Żyrardowa” odbyły się wybory na kolejną, 2-letnią kadencję.
W tym też dniu odbyło się pierwsze spotkanie zarządu, na którym
 
Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Krystyna Lenarczyk – Prezes Zarządu
2. Mieczysław Gabrylewicz – Wiceprezes
3. Bogdan Zieliński – Sekretarz
4. Agnieszka Witkowska – Skarbnik
5. Maciej Dukaczewski – Członek Zarządu

 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Irena Marta Burza – Przewodnicząca KR
2. Danuta Heftman – Z-ca Przewodniczącej KR
3. Tadeusz Adamiak – członek KR
^ Powrót na górę