Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Dodano 09 marca, 2015   

1 marca był dniem  uroczystości z okazji obchodów w Żyrardowie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęło się od apelu na Placu Jana Pawła II. Apel uświetniły swą obecnością licznie zgromadzone na placu poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządu miasta i powiatu, służb mundurowych, placówek oświatowych, związków zawodowych, organizacji społecznych i politycznych, a także harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Żyrardowa. Z pewnością niemałą atrakcją dla zgromadzonych była konna reprezentacja Szwadronu Kawalerii wraz z ułanami.
Stowarzyszenie „Wspólnotę Żyrardowa” podczas obchodów reprezentowali: Krystyna Lenarczyk i Mieczysław Gabrylewicz.
Miejskie obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca zakończyły się sportowym akcentem. Stowarzyszenie Żyr.A.F.A. Żyrardów zorganizowało Bieg Tropem Wilczym. Wielu mieszkańców Żyrardowa oraz sąsiednich miast wybrało tę właśnie, sportową, formułę uczczenia pamięci o żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego.

^ Powrót na górę