Młodość potrzebuje dobrej informacji

Dodano 09 grudnia, 2014   

Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa” było inicjatorem i realizatorem kolejnego projektu obywatelskiego p.t. „ Młodość potrzebuje dobrej informacji „ . Celem głównym była aktywizacja mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego , a projekt był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wiskitek, Żyrardowa i Mszczonowa. Łącznie w projekcie uczestniczyło 90 osób. Celami szczegółowymi były aktywizacja młodzieży szkół średnich i podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej w zakresie prawa do informacji publicznej.

Zwiększenie umiejętności młodzieży w korzystaniu z narzędzi informacji publicznej. Pobudzenie kreatywności młodzieży w życiu społecznym z wykorzystaniem informacji publicznej oraz zwiększenie udziału władz samorządowych i NGO w edukacji obywatelskiej młodzieży z terenu Powiatu Żyrardowskiego.

Realizacja projektu przyczyniła się do : pobudzenia kreatywności młodzieży szkolnej, zwiększenia integracji środowisk uczniowskich oraz społeczności szkolnych. Realizacja projektu oddziaływała także na inne grupy docelowe i niewątpliwie przyczyniła się do przenoszenia mody na „ dobrą informację”. Projekt dał wiedzę na temat sfery działań społecznych. Dla wolontariuszy – aktywność społeczna, możliwość zapoznania się z charakterem prac związanych z organizacją szkoleń, budowaniem interakcji społecznych , wiedzy praktycznej. Dla nauczycieli – promocja aktywności społecznej, informacji publicznej , zachowań prospołecznych , wiedza na temat badań ewaluacyjnych. Dla NGO – współdziałanie , praca dla społeczności lokalnych , umiejętności projektowania , praca z młodzieżą w obszarze edukacji ekologicznej. Samorząd Powiatowy – współpraca ze szkołami i NGO , nowe doświadczenia we współpracy z młodzieżą , dobra praktyka w zakresie informacji publicznej.

W ramach projektu w miesiącach wrzesień – listopad 2014 r. odbywały się zajęcia z postaw obywatelskich , aktywności obywatelskiej i społecznej , zagadnień dotyczących informacji publicznej , zajęcia informatyczne na temat źródeł informacji publicznej oraz jej wykorzystania, warsztaty z asertywności i rozwoju osobistego a także warsztaty „ Dobrej Informacji i postaw obywatelskich” w których poza młodzieżą uczestniczyli samorządowcy – Mieczysław Gabrylewicz członkowie organizacji pozarządowychg – Andrzej Liszewski , Hanna Kowalkowska, Jacek Mitrowski, nauczyciele – Jolanta Walczak, Barbara Gruchal , Krystyna Iżycka, a także Poseł na Sejm RP Maciej Małecki. Partnerem w projekcie było Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, do zadań którego należała pomoc rekrutacji uczestników, kolportaż plakatów ogłoszeń rekrutacyjnych o projekcie w szkołach powiatowych, zakup drobnych nagród rzeczowych dla uczestników projektu, promocja projektu na stronach internetowych powiatu, upowszechnianie rezultatów projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej w 6 szkołach. Wśród prowadzących zajęcia byli trenerzy : Adam Lemiesz i Krystyna Lenarczyk oraz psycholog Hubert Szczepaniak.

Koordynator Projektu – Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę