IX Walne Zebranie Członków „Wspólnoty Żyrardowa”

Dodano 16 grudnia, 2015   

W dniu 12 grudnia br. odbyło się WZC poświęcone zadaniom Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość oraz wybór nowych władz.

Wnioski zgłoszone podczas dyskusji dotyczyły:

 1. Poszerzenie grona członków Stowarzyszenia – poprzez zachęcenie nowych osób do uczestnictwa w naszych działaniach.
 2. Integracja naszego Stowarzyszenia z innymi organizacjami – powrót do Forum Organizacji Pozarządowych.
 3. Tworzenie wspólnych działań/projektów  z organizacjami, z którymi zostało podpisane porozumienie w trakcie kampanii samorządowej.
 4. Zwiększenie działań mających na celu promocję Stowarzyszenia.
 5. Udział w lekcjach samorządności organizowanych w ramach lekcji WOS-u w szkołach ponadgimnazjalnych.

W wyniku wyborów ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia w następujący sposób:

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”

 1. Lenarczyk Krystyna – prezes Zarządu.
 2. Gabrylewicz Mieczysław – wiceprezes Zarządu.
 3. Kowalkowska Hanna – skarbnik.
 4. Zieliński Bogdan – sekretarz
 5. Witkowska Agnieszka – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenie

 1. Nowicki Zbigniew – przewodniczący
 2. Burza Marta – wiceprzewodnicząca
 3. Heftman Danuta – członek Komisji

Zebranie członkowie Stowarzyszenia podziękowali za dotychczasową współpracę w strukturach Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

 1. Hannie Błażejczyk
 2. Andrzejowi Liszewskiemu
 3. Ludwikowi Kucińskiemu.

^ Powrót na górę