II Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych – „Aktywni mieszkańcy poszukiwani”.

Dodano 12 października, 2021   

W dniu 2.10.2021 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczestniczyli w Resursa w gronie społeczniczek i społeczników, aktywnych mieszkańców, przedstawicieli podmiotów prowadzących działania społeczne aby wspólnie rozmawiać o możliwościach i sposobach na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania publiczne. II Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych jest dorocznym spotkaniem Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi. W tym roku Działanie realizowane jest w ramach projektu „Działaj.My dla współpracy” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorem projektu jest Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” w partnerstwie z Miastem Żyrardów. Podczas wydarzenia na uczestników czekało wiele inspirujących wystąpień, dyskusje stolikowe a także przerwy sprzyjające budowaniu relacji i wymianie doświadczeń. Podczas Forum wręczono statuetkę Dobrodziej Ziemi Żyrardowskiej 2020 za całokształt jego wieloletniej działalności społecznej Jerzemu Kwaczyńskemu. W Forum poza społecznikami udział wzięli: Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa, który wypowiedział ważne słowa do osób angażujących się w działania społeczne, stworzenie płaszczyzny do dyskusji miedzy samorządem i organizacjami; Adam Lemiesz – Zastępca Prezydenta ds. społecznych, który zainicjował merytoryczną dyskusję w obszarze aktywizacji mieszkańców i działań społecznych; Barbara Smolarek, Jacek Grzonkowski, Łukasz Kasperczyk – Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta Żyrardowa, którzy wnieśli istotny wkład merytoryczny i organizacyjny w realizację Forum; Łukasz Broniszewski – ekspert z Fundacji STABILO , który podzielił się własnymi doświadczeniami z działań aktywizujących mieszkańców. Na zakończenie wystąpił Kwartet Smyczkowy Fuerte wnosząc radosne doznania muzyczne dla uczestników spotkania.

Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę