Aktywizacja obywatelska młodzieży z Żyrardowa

Dodano 18 marca, 2013   

Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa” w partnerstwie z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Obywatelskiej przeprowadziło II etap swojego projektu przeznaczonego dla organizacji pozarządowych z Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy – priorytet „Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju”.

Tytuł całego projektu : „Akademia Aktywny Żyrardowianin”

Celem głównym II etapu projektu było wzmocnienie edukacji społecznej i umiejętność korzystania z narzędzi kontrolnych obywateli w życiu publicznym, jak również w sprawowania nadzoru nad władzą publiczną poprzez aktywizację mieszkańców miasta Żyrardowa. W naszym przypadku zwróciliśmy się do młodzieży żyrardowskich szkół średnich do wzięcia udziału w programie. Osiągnięcie celu głównego było możliwe dzięki aktywizacji młodzieży i podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej w zakresie prawa do informacji publicznej. W tym celu zrealizowane zostało zadanie dla 90 młodych ludzi uczących się w szkołach średnich w Żyrardowie.

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone zajęcia informatyczne „Internetowe źródła informacji publicznej – jak i gdzie szukać, jak sprawnie i efektywnie wykorzystywać zasoby internetowe” . Uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności informatyczne i społeczne w zakresie efektywnego wyszukiwania i posługiwania się informacją publiczną pod czujnym okiem Pani Barbary Gruchal, Agnieszki Przyjankowskiej oraz Elżbiety Żaboklickiej.

W miesiącach styczniu i lutym br. przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe aktywizujące postawy społeczne w uroczym miejscu – Wierzbowym Ranczo w Budach Michałowskich. Podczas pięciogodzinnego spotkania młodzież w miłej atmosferze bardzo aktywnie uczestniczyła w grach edukacyjnych, panelach dyskusyjnych z trenerami na temat różnych form partycypacji społecznej. Warsztat był połączeniem nauki i zabawy, integracji z kolegami i koleżankami z innych szkół, a dzięki zaangażowaniu w projekt trenerów, stanowił atrakcyjną formę promocji aktywnych postaw społecznych ( mini – wykłady, burza mózgów, scenki rodzajowe). Wśród trenerów warsztatów byli Hubert Szczepaniak, Adam Lemiesz, Krystyna Lenarczyk, a wśród zaproszonych gości znaleźli się Mieczysław Gabrylewicz, Sebastian Litewnicki, Małgorzata Krawczykiewicz oraz Ryszard Mirgos, którzy równie aktywnie jak młodzież uczestniczyli w warsztatach. Warsztaty zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Za udział w warsztatach chcemy podziękować młodzieży i nauczycielom z żyrardowskich szkół średnich.

Z lekcji i warsztatów został zredagowany konspekt, który zostanie wydrukowany w formie broszury, która mamy nadzieje będzie służyła nauczycielom i uczniom oraz będzie elementem utrwalenia rezultatu projektu.

Koordynator Projektu
„Akademia Aktywny Żyrardowianin”
Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę