AKADEMIA MŁODEGO AKTYWNEGO OBYWATELA

Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa” pozyskało z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017, z priorytetu Aktywni Obywatele kwotę 39 990 zł na realizację projektu pt.   AKADEMIA MŁODEGO AKTYWNEGO OBYWATELA.
Całkowity koszt projektu to kwota 51 320 zł. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego: Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie ; Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie ; Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej ; Zespół Szkół ( Elektryk) w Żyrardowie ; Zespół Szkół (Włókiennik) w Żyrardowie ; Zespół Szkół w Mszczonowie ; Zespół Szkół w Wiskitkach. Z każdej szkoły 20 uczniów = 140 osób.
Pośrednimi odbiorcami będą członkowie organizacji pozarządowych z terenu powiatu żyrardowskiego – 10 osób ; przedstawiciele kadry nauczycielskiej – 12 osób ; wolontariusze – 8 osób; przedstawiciele władz samorządowych – 10 osób, Partnerem w projekcie jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
Celem głównym projektu jest aktywizacja młodzieży szkół średnich w obszarze aktywności obywatelskiej ,zwiększenie partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
Projekt będzie realizowany do końca br. a wśród działań znajdą się:
1. zajęcia z form aktywizacji społecznej i obywatelskiej oraz dostępu do informacji publicznej
2.warsztaty rozwoju osobistego „Budowanie własnej wartości”
3. warsztaty z asertywności
4. trening umiejętności społecznych
5.warsztaty „Kreatywny projekt społeczny” 
6. warsztaty dla nauczycieli „wypalenie zawodowe – trudna  praca z  młodzieżą”
7.warsztaty „Ja – jako lider w działaniu”
Projekt będzie rozpoczynała konferencja otwierająca projekt w m-cu czerwcu 2017; przewidziana jest również konferencja kończąca projekt w grudniu 2017 r,
 
Prezes Stowarzyszenia,
Koordynator projektu
Krystyna Lenarczyk
^ Powrót na górę