Wybory w Stowarzyszeniu

Dodano 20 lutego, 2018   
20 stycznia 2018 r. w Stowarzyszeniu ” Wspólnota Żyrardowa” odbyły się wybory na kolejną 2-letnią kadencję.
W tym też dniu odbyło się pierwsze spotkanie zarządu, na którym zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Krystyna Lenarczyk – Prezes Zarządu
2. Mieczysław Gabrylewicz – Wiceprezes
3. Bogdan Zieliński – Sekretarz
4. Agnieszka Witkowska – Skarbnik
5. Maciej Dukaczewski – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Irena Marta Burza – Przewodnicząca KR
2. Danuta Heftman – Z-ca Przewodniczącej KR
3. Tadeusz Adamiak – członek KR
 
Prezes Zarządu

Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę