Władze

22 czerwca 2023r. w Stowarzyszeniu „Wspólnota Żyrardowa” odbyły się wybory na kolejną, 2-letnią kadencję.
W tym też dniu odbyło się pierwsze spotkanie zarządu, na którym
 
Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
 
  1. Krystyna Lenarczyk – Prezes Zarządu
  2. Mieczysław Gabrylewicz – Wiceprezes
  3. Bogdan Zieliński – Sekretarz
  4. Maciej Dukaczewski – Skarbnik
  5. Agnieszka Brola (Witkowska) – członek zarządu
 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
 
  1. Irena Marta Burza – Przewodnicząca KR
  2. Tadeusz Adamiak – członek KR
  3. Ludwik Kuciński – członek KR

 

^ Powrót na górę