STANOWISKO Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa” w sprawie referendum dotyczącego odwołania Andrzeja Wilka z funkcji Prezydenta Miasta Żyrardowa

Dodano 13 września, 2013   

Referendum w sprawie odwołania Andrzeja Wilka z funkcji Prezydenta Miasta Żyrardowa stało się faktem i jest wydarzeniem niezwykłym we współczesnej historii Żyrardowa.

Nigdy dotąd Najwyższa Władza w gminie w tak zdecydowany sposób nie skorzystała ze swych ustawowych uprawnień. Reprezentowana przez prawie cztery tysiące wyborców wyraziła wolę odwołania Prezydenta przed upływem kadencji.

Mająca tak duże poparcie społeczne inicjatywa świadczy o wadze problemu i musi być właściwie doceniona. Referendum należy ocenić w zakresie przyczyn, które spowodowały tak wyraźne niezadowolenie, ale również skutków, jakie będą efektem referendum.

Najważniejszą przyczyną poparcia referendum jest narastające od dłuższego czasu niezadowolenie mieszkańców Żyrardowa ze sposobu sprawowania władzy. Karygodne, beztroskie zadłużanie Miasta, nietrafione inwestycje, próby realizacji szkodliwych przedsięwzięć wbrew woli mieszkańców, to tylko skrót z katalogu zarzutów kierowanych do Prezydenta i osób z nim związanych. Wszechobecna propaganda sukcesu w konfrontacji z rosnącymi podatkami i opłatami nakładanymi na mieszkańców, niebotyczne ceny za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz śmieci skalkulowane na poziomie stanowczo przekraczającym koszty odbioru powodują, że coraz więcej rodzin nie będzie w stanie ich opłacać i będzie musiało się spotkać z negatywną reakcją społeczeństwa. Zapowiadane przez obecną władzę w trakcie kampanii wyborczej inwestycje, wzrost liczby miejsc pracy, rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, zatrudnianie osób kompetentnych na kluczowych dla miasta stanowiskach itd. okazało się bajką, w którą jak widać sporo dorosłych przestało wierzyć.

Niezwykle istotnym elementem referendum jest również ocena jego skutków. Jeżeli w dniu 20 października 2013 r. mieszkańcy Żyrardowa skutecznie odwołają obecnego Prezydenta Miasta Żyrardowa, to należy przewidzieć tego skutki. Najważniejszym czynnikiem jest, kto będzie sprawował funkcję i zadania Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Czy będzie to komisarz powołany przez premiera Polski, czy nowy Prezydent wybrany zostanie w przedwczesnych wyborach powszechnych? Jeśli będzie to komisarz, to nie należy liczyć na poważne zmiany. Będzie to przedstawiciel z tej samej opcji politycznej – PO i podstawowym jego zadaniem będzie administrowanie Żyrardowem do czasu wyborów samorządowych w listopadzie 2014 r. Komisarz nie rozwiąże podstawowych problemów Żyrardowa, ani nawet nie podejmie programów naprawczych.

Jeśli w Żyrardowie dojdzie do wyborów prezydenckich po skutecznym referendum, to wybory będą w okresie świąteczno – noworocznym i nowy Prezydent będzie sprawował swoją funkcję przez około dziesięć miesięcy.

1. Czy jest to okres wystarczający dla skutecznej pracy nowego prezydenta?

2. Czy nowy prezydent będzie miał poparcie obecnej Rady Miasta?

3. Czy będzie to tylko okres przejściowy do zasadniczych wyborów jesienią 2014 r. na czteroletnią kadencję?

Przy przedterminowych wyborach kampania prezydencka będzie trwała przez cały rok kalendarzowy. Czy do miasta, w którym jest tak duży zamęt społeczno – polityczny może w tym czasie trafić poważny inwestor? Co należy zmienić w Żyrardowie w pierwszej kolejności?

Oto podstawowe pytania, na które muszą odpowiedzieć sobie mieszkańcy Żyrardowa!

1. Pokoleniu młodych mieszkańców trzeba pomóc przez skoncentrowanie się na problemach dotyczących rynku pracy, zabezpieczeniu potrzeb dla najmłodszych w sferze edukacyjnej – przede wszystkim przedszkola i bezpieczne szkoły.

2. Trzeba wspomagać sferę usług medycznych, ponieważ obecna służba zdrowia służy Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a nie społeczeństwu.

3. Bezwzględnie należy wstrzymać wzrost opłat mieszkaniowych we wszystkich sferach, np. – czynsz za lokale mieszkaniowe i użytkowe, CO czy CW.

4. Najbardziej bolesnym problemem jest uporządkowanie finansów miasta, ponieważ obecnie zagrożone mogą być podstawowe wydatki miejskie wpływające na życie miasta i egzystencję poszczególnych rodzin.

Sami spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest najlepsza metoda na poprawę kondycji społeczno – gospodarczej naszego Żyrardowa? Czy poprzez skuteczne referendum, czy poprzez czteroletni cykl wyborów samorządowych?

Demokracja polega na podejmowaniu decyzji przez organy władzy, ale również poprzez decyzję każdego z nas. Niech będą, to decyzje skuteczne i zgodne z własnym sumieniem oraz wiedzą. Powszechnym uczestnictwem w referendum uszanujmy wolę ponad czerech tysięcy mieszkańców Żyrardowa, zapraszających do jego wyrażenia w sposób szczególny dla demokratycznego państwa prawa – jakim jest referendum!

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”

^ Powrót na górę