Ruszamy z nowym projektem – Kulturalni seniorzy.

Dodano 20 czerwca, 2022   

Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa” uzyskało grant z Urzędu Miasta Żyrardowa – Centrum Usług Społecznych na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – usługi mobilne – usługi animacji społeczno-kulturalnej.

• Projekt pt. Kulturalni Seniorzy skierowany jest do mieszkańców Żyrardowa.

• Dzięki uprzejmości Dyrektor Annie Michalczak zadanie będzie realizowane min. w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Wittenberga 5.

Celem projektu jest zaktywizowanie osób starszych, danie szansy wzięcia udziału w ciekawych zajęciach kulturalnych.

Planujemy warsztaty taneczne, warsztaty muzyczne, wycieczki do teatru, spotkania poetyckie, imprezę andrzejkową przy muzyce biesiadnej.

Zajęcia są bezpłatne, dla osób, które wcześniej zgłoszą się do Centrum Usług Społecznych.

Projekt będzie realizowany od czerwca do grudnia 2022 r.

Plan na czerwiec:

• 20 czerwca 2022 r. od godz.14.00 w osiedlowym Domu Kultury ; zajęcia pod nazwą „Rozśpiewani seniorzy” – pierwsze spotkanie otwierające projekt,

• 23 czerwca 2022 r. wyjazd do Teatru Kamienica na spektakl „Metoda na wnuczka”,

• 29 czerwca 2022 r. kolejne spotkanie „Rozśpiewani seniorzy”.

Jeśli jesteś seniorem, lubisz śpiewać, możesz przyjść tylko na spotkania „Rozśpiewani seniorzy”, bez rejestracji w Centrum Usług Społecznych.

Koordynator projektu: Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę