Raport z badań ankietowych uczestników warsztatów

Dodano 25 stycznia, 2015   

Raport został wykonany w ramach realizacji projektu „MŁODZIEŻ POTRZEBUJE DOBREJ INFORMACJI” współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przeprowadziliśmy badanie ankietowe na grupie 90 uczniów biorących udział w projekcie w zajęciach informatycznych z zakresu informacji publicznej w sieci. Wykonane były ankiety „przed” jako stan wyjściowy, określający wiedzę i umiejętności uczniów oraz ankiety „po” zajęciach, pokazujący zmianę.

Wyniki prezentują się następująco.

   Ankiety wypełniło 90 uczniów, czyli 100% uczestników. Ankiety wykonane były od września do listopada 2014r.

1. Przed zajęciami, jedynie 8% uczniów potrafiło prawidłowo, w sposób wyczerpujący zdefiniować, czym jest informacja publiczna.
2. Niemal wszyscy, bo 95 % zdecydowanie odpowiedziało, że każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej.
3. Pojawił się kłopot z określeniem źródeł pozyskiwania informacji publicznej. I tak blisko 60% uznało, że jest to telewizja, 72% prasa i inne media, natomiast 15 % internet. Sporadyczne odpowiedzi (na poziomie 2%) wskazywały jako źródło informacji bezpośrednią wizytę w urzędzie.
4. Istotnym pytaniem z punktu widzenia realizacji Projektu było pytanie o to, czy uczeń miał kiedykolwiek kontakt z Biuletynem Informacji Publicznej w internecie. 5 % uczniów twierdzi, że tak, 80% udzieliło odpowiedzi nie, reszta nie udzieliła żadnej odpowiedzi.
5. Po zajęciach na podobnie postawione pytania:
a) 32% młodzieży potrafiła bezbłędnie i precyzyjnie zdefiniować, czym jest informacja publiczna,
b) 100% uznało, że każdy obywatel a prawo do informacji publicznej,

   Reasumując, śmiało możemy stwierdzić, że poziom wiedzy i podstawowych umiejętności w tym obszarze „podniesienie umiejętności informatycznych i wiedzy o źródłach informacji publicznej u 90 uczniów” wzrosło o 25%.

„Przed” „Po”
Skąd się bierze aktywność społeczna 15% odp. wyczerpujących 55% odp. wyczerpujących
Formy aktywności społecznej 35% odp. wyczerpujących 80% odp. wyczerpujących
Określanie sowich potrzeb i praw 10% bez. Większych problemów 95% bez problemów
Ocena umiejętności wypowiedzi publicznej zadowalająca zadowalająca z poszczególnymi wyjątkami celująca (ocena dotyczy nieformalnych liderów, którzy wyłonili się podczas warsztatów)
Co oznacza być asertywnym? 15% prawidłowych odp. 75% prawidłowych odp.
Co oznacza naruszyć cudze terytorium? 12% prawidłowych odp. 80% prawidłowych odp.
Podaj przykłady zachowań asertywnych/odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych. 18% prawidłowych odp. 75% prawidłowych odp.

   Zbadaliśmy także poziom wiedzy i zakres umiejętności w obszarach podniesienia poziomu wiedzy w zakresie promowanych narzędzi prawa w praktykach obywatelskiego nadzoru nad działaniami jednostek publicznych i administracji lokalne oraz umiejętności interpersonalnych. Tutaj oparliśmy się na obserwacji. Wyodrębniliśmy trzy ważne aspekty:

1. Wzmocnienie umiejętności personalnych (asertywności) u 90 uczniów,
2. Wzmocnienie umiejętności wystąpień publicznych u 90 uczniów.
3. Wzmocnienie przekonania o ważnej roli aktywności społecznej w przestrzeni życia publicznego u 90 uczniów.

   Wyniki obserwacji pracy z młodzieżą dokonane przez psychologa i trenerów w okresie wrzesień – listopad 2014r.

„Przed” „Po” Skąd się bierze aktywność społeczna 15% odp. wyczerpujących 55% odp. wyczerpujących
Formy aktywności społecznej 35% odp. wyczerpujących 80% odp. wyczerpujących
Określanie sowich potrzeb i praw 10% bez. Większych problemów 95% bez problemów
Ocena umiejętności wypowiedzi publicznej zadowalająca zadowalająca z poszczególnymi wyjątkami celująca (ocena dotyczy nieformalnych liderów, którzy wyłonili się podczas warsztatów).
Co oznacza być asertywnym? 15% prawidłowych odp. 75% prawidłowych odp.
Co oznacza naruszyć cudze terytorium? 12% prawidłowych odp. 80% prawidłowych odp.
Podaj przykłady zachowań asertywnych/odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych. 18% prawidłowych odp. 75% prawidłowych odp.

   Zadaliśmy także pytanie, w jakich warsztatach najchętniej młodzież brała udział i dlaczego. Spytaliśmy również, jakie warsztaty ewentualnie chcieliby mieć w przyszłości, czy też w innych projektach.
1. Najwyżej ocenili zajęcia z asertywności oraz warsztaty plenerowe z kreatywnego prezentowania własnych projektów społecznych
– atrakcyjna forma zajęć
– nietuzinkowa wiedza
– cenna wiedza i umiejętności
– bezpośredni udział młodzieży
2. Na liście życzeń znalazły się następujące warsztaty:
– rozwoju osobistego: asertywność, identyfikacja własnych potrzeb i emocji, budowania własnej wartości
– wystąpienia publiczne
– techniki aktywizacji

Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”

Krystyna Lenarczyk
Adam Lemiesz
Hubert Szczepaniak

Invalid Displayed Gallery

^ Powrót na górę