„Przez miłość do ludzi została pielęgniarką” – promocja książki o doktor Janinie Fetlińskiej

Dodano 04 kwietnia, 2019   

Dnia 10 kwietnia mija 9. rocznica tragicznej śmierci Janiny Fetlińskiej – pielęgniarki, doktora nauk medycznych, senator VI i VII kadencji oraz społeczniczki. Z tej okazji 13 kwietnia w Niepokalanowie odbędzie się inauguracja książki „Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP (1952–2010)”. Pomysłodawcą publikacji jest Maciej Małecki – poseł na Sejm RP z okręgu płocko-ciechanowskiego.

Janina Fetlińska z d. Galicka urodziła się 14 czerwca 1952 r. Ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Krakowie w 1971 r. oraz Wydział Pielęgniarski Lubelskiej Akademii Medycznej uzyskując w roku 1977 tytuł magistra . W 1986 r. jako pierwsza w Polsce pielęgniarka uzyskała stopień doktora nauk medycznych w tym zawodzie. Przez miłość do ludzi zostałam pielęgniarką – mówiła Janina Fetlińska o wyborze drogi życiowej. Była Dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Brała czynny udział w realizacji Programu Rozwoju Polskiej Służby Zdrowia Rządu Polskiego i Banku Światowego oraz jako ekspert, a następnie dyrektor Programu Rozwoju POZ i Samorządu Pielęgniarskiego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Rządu Kanadyjskiego. Szczególnie  ważne  w pracy dr Janiny Fetlińskiej były działania na rzecz rozwoju zawodowego i kształcenia koleżanek i kolegów decydujących się na służbę pacjentom.. Była pierwszym Prezesem (1994-1997) Stowarzyszenia Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Tworzyła samorząd pielęgniarski na Mazowszu. Inicjowała tłumaczenia i opracowania podręczników dla pragnących nauczyć  się jak pracować z chorymi  oraz recenzowała prace naukowe dla wielu wydawnictw. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i prac naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Pełniła funkcję radnego powiatu ciechanowskiego pierwszej i drugiej kadencji.  Angażowała się w wiele inicjatyw społecznych na szczeblu zarówno lokalnym, jak i krajowym. Była jednym z najbardziej aktywnych i pracowitych senatorów (VI i VII kadencji). Jej życie w służbie innym przerwała katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010r, którym udawała się na uroczystość obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Cała biografia Janiny Fetlińskiej świadczy o jej oddaniu oraz trosce wobec słabszych i doświadczających różnego rodzaju cierpień . W szkole i w domu uczono mnie, że z chorych czy brzydkich nie można się wyśmiewać albo ich poniżać, należy im pomagać i wspierać w ich większym trudzie życia, trudnym losie, bowiem jest to sprawdzian mojego człowieczeństwa, mojej kultury, mojego stosunku do Boga i ludzi – mówiła. Zawsze i przede wszystkim czuła się pielęgniarką i społecznikiem. Była osobą o ogromnej wrażliwości na potrzeby innych , niezwykle życzliwą i pomocną ludziom. Powtarzała często: Nie jestem politykiem, jestem społecznikiem. Zawsze będę pomagać ludziom. Jeden z autorów książki, doktor Rafał Zgorzelski podkreśla, że  podczas wielu godzin pracy nad książką, spotkań i rozmów nie spotkał nikogo, kto powiedziałby coś złego o Janinie Fetlińskiej. „W Ciechanowie jej nazwisko otwierało każde drzwi, a szacunek okazywali wszyscy bez względu na przekonania polityczne” – czytamy we wstępie do książki. I taką Janinę Fetlińską pamięta nie tylko Ciechanów, ale także cała Polska.

13 kwietnia w Niepokalanowie po Mszy Świętej o godzinie 11.00, której przewodniczyć będzie biskup ordynariusz diecezji płockiej Piotr Libera, odbędzie się inauguracja albumu-biografii o dr Janinie Fetlińskiej pt.: „Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP (1952–2010)” wraz ze spotkaniem z jej autorami  oraz przyjaciółmi dr Janiny Fetlińskiej. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia  jest Maciej Małecki – poseł na Sejm RP z okręgu płocko-ciechanowskiego. Serdecznie zapraszam na inaugurację książki o doktor Janinie Fetlińskiej. Warto poznać i przeczytać o osobie, która wszędzie gdzie się pojawiała zostawiała trwały, niezapomniany, niezatarty ślad – podkreśla poseł Małecki .

Po tragicznej śmierci Senator Fetlińskiej, na zaproszenie Pawła Stobnickiego – społecznego asystenta Senator i prawdziwego kustosza pamięci o dr Fetlińskiej – włączyłem się w organizację uroczystości upamiętniających Panią Senator, które odbywają się co roku w kwietniu, u ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Pomyślałem również o wydawnictwie , które by pokazało przyjaciołom różne, mniej znane wątki z jej życia, a jednocześnie przybliżyło tę niezwykłą postać ludziom, którzy jej nie poznali.(…) I oto dzisiaj przekazujemy Czytelnikom tę tak potrzebną publikację. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jej powstanie i wydanie. Szczególnie autorom – na czele z niestrudzonym dr Rafałem Zgorzelskim, i patronom, których udało się pozyskać Wydawcy. Wierzę, że ci, którzy znali Panią Senator, odnajdą na stronach tej książki swoje wspomnienia, ale także dowiedzą się o faktach, o których wcześniej nie słyszeli. – wyznaje we wstępie do publikacji Maciej Małecki.

Album powstał dzięki zaangażowaniu partnerów projektu, tj. Fundacji PZU, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Grupy Azoty S.A. Jej wydawcą  jest Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”. Senator Janina Fetlińska była osobą wielce zasłużoną dla ziemi ciechanowskiej i płockiej. Pozostawiła po sobie wiele śladów swej działalności, stąd inicjatywa wydawnicza Wspólnoty. Przez tę pozycję  chcemy oddać cześć tej wyjątkowej osobie, która może być dzisiaj niewątpliwym autorytetem dla dorosłych, młodzieży i dzieci – podkreśla Krystyna Lenarczyk, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”.

Patronat honorowy nad książką objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski.  Autorami albumu o dr Janinie Fetlińskiej są dr Rafał Zgorzelski, Irena Przybysz oraz ksiądz Damian Klimkowski.

Książka  została sfinansowana ze środków Fundacji PZU, Fundacji PGNIG, Fundacji KGHM oraz Grupy AZOTY S.A.

^ Powrót na górę