POWRÓT

Dodano 04 października, 2021   

Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa” realizuje projekt pt. POWRÓT – inicjatywa społeczna w ramach projektu „#Mazowiecka Aktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających”- edycja 2021 r. Zadanie sfinansowane/dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Umowa została podpisana, środki wpłynęły na konto stowarzyszenia, rozpoczęliśmy realizację.

Projekt POWRÓT jest skierowany do osób 60+ w szczególności z naszego stowarzyszenia, ale i innych chętnych osób chętnych powrócić do spotkań i działań po pandemii.

Celem projektu jest zachęcić seniorów do wyjścia z domów, tak aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym (jak przed pandemią)

Termin realizacji projektu 1 września – 15 grudnia 2021 r.

Zadania projektowe

  1. Spotkanie rozpoczynające projekt odbyło się 3 września 2021 r.
  2. Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona 30 września 2021 r.
  3. Warsztaty z psychologiem, podczas których uczestnicy dowiedzą się jak żyć i powrócić do normalności po pandemii ,jak poczuć się bezpiecznie i być potrzebnym – październik 2021 r.
  4. Warsztaty z aktywizacji w obszarze kompetencji cyfrowych min. utrzymywanie i rozwijanie relacji z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi, znajomymi) za pośrednictwem sieci, bezpiecznej obsługi konta bankowego online, umawianie wizyt do lekarza przez internet, zakupy online, rezerwacje biletów, zakładanie konta na fb. – październik 2021 r.
  5. Warsztaty z przygotowania programów wycieczki jednodniowej przez uczestników projektu, tworzenie budżetu, wybór najlepszego programu i realizacja wycieczki – październik- listopad 2021 r.
  6. Spotkanie kończące projekt – I połowa grudnia 2021 r.
  7. Rozliczenie projektu – II połowa grudnia 2021

Zdjęcia, ze spotkania otwierającego projekt poniżej.

Koordynator Projektu

Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę