Nasi SENIORZY wciąż AKTYWNI

Dodano 26 lipca, 2017   

Dwie nieformalne grupy senioralne wywodzące się z naszego Stowarzyszenia; Seniorzy dla Zdrowia i Akademia Aktywny Żyrardowianin, uczestniczą w projekcie pn.”Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych”, realizowanym przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych  oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”.W ramach projektu seniorzy uczestniczą w spotkaniach animacyjnych, warsztatach, piknikach. Dzięki projektowi w 2017 r. stowarzyszenia i grupy senioralne mogą  korzystać ze szkoleń, na których poszerzają swoją wiedzę na tematy: jak dobrze organizować pracę w swoich grupach, jak skutecznie komunikować się między sobą, a także jak współpracować z lokalnymi samorządami i lokalnym biznesem. Ogłoszony został również konkurs na najlepszą inicjatywę senioralną. W ramach którego 10 grup otrzyma po 3000 zł na realizację własnych pomysłów. Nie zabraknie też okazji do wymiany doświadczeń i integracji seniorów. Zaplanowane są również dwa wyjazdy studyjne i dwa spotkania integracyjne: Powiatowe Spotkanie Seniorów oraz Festiwal Seniorów. Seniorzy już po raz kolejny mogą korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji będą mogli rozwinąć umiejętności współpracy, zarządzania organizacjami, dać szansę na działania w praktyce. Poprawią się relacje seniorów z samorządem i biznesem. Organizacje i grupy senioralne mają stać się partnerami i ważnymi podmiotami życia społecznego w powiecie żyrardowskim.

Na ten cel pozyskano niebagatelną kwotę bo aż 171 tys.złotych

Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę