Młodość potrzebuje dobrej informacji

„Wspólnota Żyrardowa” – aktywność obywatelska wśród młodzieży

W dniach 24 i 25 września 2014 r. w ponadgimnazjalnych szkołach Powiatu Żyrardowskiego rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „ Młodość potrzebuje dobrej informacji”. W projekcie uczestniczą następujące szkoły: Zespół Szkół nr 1 i 2 z Żyrardowa, ZS nr 3 z Wiskitek, LO z Puszczy Mariańskiej, LO i ZS z Mszczonowa. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa” w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Żyrardowie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Jest to kontynuacją projektu pilotażowego, skierowanego poprzednio do 4 szkół, który był realizowany w 2012 i 2013 r. ze środków SWISS Grantu. To wcześniejsze działania zdefiniowały potrzebę przeniesienia projektu na większą liczbę szkół i uczestników. Pierwsze warsztaty są już za nami. Dotyczyły postaw i społecznej aktywności obywatelskiej.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach trafnie definiując potrzeby i przedstawiając swoje zaangażowanie w inicjatywy na rzecz szkoły ( uczniowski samorząd klasowy i szkolny, udział w przedstawieniach i akademiach). Zaangażowanie w miejscach zamieszkania, włączając się w akcje typu wolontariat, akcje charytatywne. Młodzież zwróciła także uwagę na fakt, że aktywnością społeczną jest również udział w wyborach.

Zajęcia prowadzą: Krystyna Lenarczyk i Adam Lemiesz. Kolejne zajęcia już wkrótce. W miesiącu październiku odbędą się zajęcia informatyczne pt. „ Internetowe źródła informacji publicznej – Jak i gdzie szukać. Jak sprawnie i efektywnie wykorzystywać zasoby internetowe” oraz warsztaty z asertywności oraz treningu umiejętności społecznych? W listopadzie przewidziane są warsztaty „ Dobrej informacje dla aktywizujące postawy społeczne”.

Koordynator Projektu- Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę