Gala „Uwierz w siłę grupy”

Dodano 15 listopada, 2013   

No i w końcu nadszedł ten oczekiwany dzień 15 listopada 2013 roku, kiedy spotkaliśmy się w żyrardowskiej Resursie na podsumowaniu projektu „Uwierz w siłę grupy”.

Mimo może nie najlepszego terminu, bo to i piątek i godz.14.00 przybyło ok. 50 uczestników projektu – dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych wraz ze swoimi opiekunami: Panią Anną Rzeczkowską, Joanną Tomaszewską, Panem Piotrem Markiewiczem i Edwinem Nartonowiczem z placówek Żyrardowskich, Panią Martą Taborą z Sochaczewa oraz panią Elżbietą Kwiatkowską i Moniką Maliszewską z Grodziska Mazowieckiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście, a wśród nich: Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Żyrardowa, będącego Partnerem Projektu i jednocześnie członek zarządu Powiatu – Mieczysław Gabrylewicz; Prezes TPD w Żyrardowie Pani Teresa Dzieniewicz; Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Pani Wiesława Wardziak; Pani Grażyna Olejnicka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Daniel Burakowski z PCPR oraz żyrardowskie media. Miło było patrzeć jak ważny to dzień był dla dzieci. Dzieci uśmiechnięte, radosne, odświętnie ubrane. Podczas dwugodzinnego spotkania, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze, zapoznaliśmy się z pracami fotograficznymi oraz plastycznymi, które dzieci wykonywały podczas zajęć w trakcie realizacji projektu. Wszystkie prace były bardzo ładne.

W konkursie fotograficznym uczestniczyło 5 świetlic i każda z nich otrzymała za pracę zespołową nagrody w postaci zestawów gier. W konkursie plastycznym zostały wręczone nagrody za prace indywidualne. Nagrody wręczyli: Prezes Stowarzyszenia Intra – Małgorzata Węgrowska-Głatki oraz pomysłodawca /autor projektu Hubert Szczepaniak.

Nagrodę specjalną otrzymała podopieczna Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Żyrardowie (chciała zostać
anonimowa), która napisała piękny list do mamy, „Czego pragnie dziecko?”.
List ten został opublikowany w broszurce, którą otrzymali wszyscy obecni na spotkaniu. Po wręczeniu nagród nastąpił czas dla fotoreporterów, zdjęciom nie byłoby końca, gdyby nie fakt, że na wszystkich czekał wspaniały poczęstunek.

Dzieciom trudno było się rozstać, ale mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się podczas realizacji kolejnych projektów. W tym miejscu chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim trenerom prowadzącym zajęcia z dziećmi Hubertowi, Małgorzacie, Oli i Agnieszce oraz „dobremu duchowi projektu” – Adamowi, a także kierownikom placówek za przychylność, współpracę oraz pomoc w realizacji projektu.

Koordynator Projektu – Krystyna Lenarczyk

^ Powrót na górę